medarbetare

medarbetare

medarbetare

Det är vi som är Certus Advokatbyrå

Det är vi som är Certus Advokatbyrå

Det är vi som är Certus Advokatbyrå

Wissal Abdallah

Wissal Abdallah

Wissal Abdallah

Advokat och grundare

Advokat och grundare

Advokat och grundare

Jur.kand från Uppsala universitet 2008.
Tidigare arbetat vid andra advokatbyråer
Ledamot av Advokatsamfundet

Språk: Svenska, Engelska, Arabiska och Kurdiska(Feyli).

Rättsområden:
Brottmål: offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Tvångsvårdsmål enligt LPT, LRV, LVM och LVU​

Kontakt: wissal.abdallah@certusadvokat.se

Jur.kand från Uppsala universitet 2008.
Tidigare arbetat vid andra advokatbyråer
Ledamot av Advokatsamfundet

Språk:
Svenska, engelska, arabiska och kurdiska(Feyli).

Rättsområden:
Brottmål: offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.Tvångsvårdsmål enligt LPT, LRV, LVM och LVU​

Kontakt: wissal.abdallah@certusadvokat.se

Muhammed Abdallah

Muhammed Abdallah

Muhammed Abdallah

Biträdande jurist

Biträdande jurist

Biträdande jurist

Jur.kand från Uppsala universitet 2014
Tidigare arbetat inom kriminalvården

Språk: Svenska, Engelska och Arabiska.

Rättsområden:
Brottmål; målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Tvångsvårdsmål enligt LPT, LRV, LVM och LVU FamiljerättMigrationsrätt: Uppehålls- och arbetstillstånd Hyresrätt​

Kontakt: muhammed.abdallah@certusadvokat.se

Jur.kand från Uppsala universitet 2014
Tidigare arbetat inom kriminalvården

Språk: Svenska, Engelska och Arabiska.

Rättsområden:
Brottmål; målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Tvångsvårdsmål enligt LPT, LRV, LVM och LVU FamiljerättMigrationsrätt: Uppehålls- och arbetstillstånd Hyresrätt​

Kontakt: muhammed.abdallah@certusadvokat.se

Jur.kand från Uppsala universitet 2014
Tidigare arbetat inom kriminalvården

Språk: Svenska, Engelska och Arabiska.

Rättsområden:
Brottmål; målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Tvångsvårdsmål enligt LPT, LRV, LVM och LVU FamiljerättMigrationsrätt: Uppehålls- och arbetstillstånd Hyresrätt​

Kontakt: muhammed.abdallah@certusadvokat.se

Behöver du rådgivning?

Behöver du rådgivning?

Behöver du rådgivning?

Ring eller mejla oss din fråga. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri.

CERTUS • ADVOKATBYRÅ AB •

Alla rättigheter förbehållna │ Org.nr: 559019-2810

Telefon växel: 08-20 35 35‍

CERTUS • ADVOKATBYRÅ AB •

Alla rättigheter förbehållna │ Org.nr: 559019-2810

Telefon växel: 08-20 35 35‍

CERTUS • ADVOKATBYRÅ AB •

Alla rättigheter förbehållna │ Org.nr: 559019-2810

Telefon växel: 08-20 35 35‍