KOSTNAD

KOSTNAD

KOSTNAD

Juridiska kostnader och pristransparens

Juridiska kostnader och pristransparens

Juridiska kostnader och pristransparens

På Certus Advokatbyrå strävar vi efter fullständig pristransparens när det gäller våra juridiska tjänster.

Vi förstår vikten av att förstå kostnadsaspekterna för juridisk rådgivning och är här för att tydligt och öppet redogöra för våra kostnadsstrukturer.

Det inledande kontakten är alltid kostnadsfritt.

På Certus Advokatbyrå strävar vi efter fullständig pristransparens när det gäller våra juridiska tjänster.

Vi förstår vikten av att förstå kostnadsaspekterna för juridisk rådgivning och är här för att tydligt och öppet redogöra för våra kostnadsstrukturer.

Det inledande kontakten är alltid kostnadsfritt.

Generell information om kostnader
Kontakta Certus Advokatbyrå för att få en kostnadsbedömning. Klicka på "Kontakta oss" ovan för att nå oss snabbt. Naturligtvis hjälper vi er med att söka eventuell rättskydd eller rättshjälp.

Våra vanligaste jobb

Våra vanligaste jobb

Våra vanligaste jobb

Rättskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp, ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar.

Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör ditt privatliv.
Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil.

Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor. Tänk på att du också kan vara försäkrad via ditt fackförbund.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar).

Rättshjälpen täcker den större delen av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter. Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp. För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen.

Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten. Vi debiterar en timmes rådgivning enligt rådande timkostnadsnorm. (aktuellt pris kan hittas på domstolsverket. Priser justeras varje år).

Vid brott, tvångsvård eller asyl

När personer misstänks för eller har utsatts för brott gäller särskilda regler om advokatkostnader.

Den som misstänks ha begått något grövre brott har rätt till en offentlig försvarare, och den som har blivit utsatt för brott kan få ett målsägandebiträde på statens bekostnad.

Vissa andra typer av mål kan också påverka den enskildes liv på ett genomgripande sätt, som när man ska tvångsvårda någon, eller när asylsökande ska få sin sak prövad. I de ärendena betalar staten för kostnaderna för offentligt biträde.

Behöver du rådgivning?

Behöver du rådgivning?

Behöver du rådgivning?

Ring eller mejla oss din fråga. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri.

CERTUS • ADVOKATBYRÅ AB •

Alla rättigheter förbehållna │ Org.nr: 559019-2810

Telefon växel: 08-20 35 35‍