top of page

Kostnad

Här nedan följer endast allmän information om kostnader som kan vara bra för dig som funderar på att anlita ett ombud att veta. För att ta reda på hur mycket ditt ärende kan kosta, vänligen ring eller maila oss på Certus Advokatbyrå för att komma överens om en lösning som är fördelaktig för er. Du når oss lättast genom att klicka på rubriken "Kontakt" ovanför. Naturligtvis hjälper vi er med att söka eventuell rättskydd eller rättshjälp.

 

Rättskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp, ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar. Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör ditt privatliv.

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor. Tänk på att du också kan vara försäkrad via ditt fackförbund.

 

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker den större delen av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

 

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten. Vi debiterar en timmes rådgivning  enligt 2020 års timkostnadsnorm d.v.s

1 404 kr exklusive moms.

 

Vid brott, tvångsvård eller asyl

När personer misstänks för eller har utsatts för brott gäller särskilda regler om advokatkostnader. Den som misstänks ha begått något grövre brott har rätt till en offentlig försvarare, och den som har blivit utsatt för brott kan få ett målsägandebiträde på statens bekostnad. Vissa andra typer av mål kan också påverka den enskildes liv på ett genomgripande sätt, som när man ska tvångsvårda någon, eller när asylsökande ska få sin sak prövad. I de ärendena betalar staten för kostnaderna för offentligt biträde.

 

För mer information, läs gärna:

http://www.domstol.se/Radgivning-och-rattshjalp/

http://www.domstol.se/Radgivning-och-rattshjalp/Rattshjalp/

https://www.advokatsamfundet.se/behover-du-advokat/vad-kostar-det/

bottom of page